Pobieranie danych

truck-truck
truck-truck
truck-truck
previous arrow
next arrow

Pobieranie danych

Dane cyfrowe z karty i z urządzenia cyfrowego można pobierać lub podglądać kilkoma urządzeniami, oferujemy bardzo przyjemne i proste w obsłudze urządzenia.

Pobieranie danych

Pobieranie danych z karty kierowcy i karty pojazdu z tachografami cyfrowymi i analogowymi

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy przedsiębiorca transportowy ma obowiązek regularnie pobierać dane z kart kierowców oraz kart pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe i analogowe. Tachografy służą do rejestrowania aktywności kierowców, w tym czasu jazdy, odpoczynku oraz przerw, co jest kluczowe dla zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Kiedy należy pobierać dane?

 1. Karty kierowcy:
  • Co najmniej raz na 28 dni – jest to minimalny okres, w którym należy pobierać dane z karty kierowcy. Częstsze pobieranie danych pozwala na bieżąco monitorować pracę kierowców i szybciej reagować na ewentualne nieprawidłowości.
 2. Karty pojazdu:
  • Co najmniej raz na 90 dni – dane z tachografów pojazdów muszą być pobierane w tym minimalnym odstępie czasowym. Regularne pobieranie danych z karty pojazdu jest niezbędne do analizy i zarządzania flotą pojazdów.

Kto może pobierać dane?

Pobieranie danych z kart tachografów może być wykonywane przez:

 • Przedsiębiorcę transportowego lub osoby upoważnione przez przedsiębiorcę.
 • Serwisy tachografówspecjalistyczne firmy, które posiadają odpowiedni sprzęt i oprogramowanie do pobierania i analizy danych.

Regularne pobieranie danych z kart kierowców i pojazdów jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kluczowym elementem zarządzania flotą transportową. Dzięki regularnej analizie danych można monitorować przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, co przekłada się na bezpieczeństwo na drogach oraz efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Upewnij się, że Twoja firma stosuje odpowiednie procedury i narzędzia do regularnego pobierania i analizy tych danych.

Brak karty kierowcy podczas prowadzenia pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy może skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno dla kierowcy, jak i dla przedsiębiorstwa transportowego. Oto potencjalne kary i sankcje za brak karty kierowcy:

Konsekwencje dla kierowcy:

 1. Mandat karny:
  • Kierowca bez karty może zostać ukarany mandatem karnym przez organy kontrolujące ruch drogowy. Wysokość mandatu może się różnić w zależności od kraju, ale w Polsce może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.
 2. Punkty karne:
  • W niektórych krajach kierowca może otrzymać punkty karne za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy.
 3. Zakaz dalszej jazdy:
  • Kontrola drogowa może zakończyć się zakazem dalszej jazdy, dopóki kierowca nie będzie mógł okazać ważnej karty kierowcy.
 4. Postępowanie administracyjne:
  • W skrajnych przypadkach może zostać wszczęte postępowanie administracyjne, co może skutkować dodatkowymi karami lub nawet czasowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Konsekwencje dla przedsiębiorstwa transportowego:

 1. Kary finansowe:
  • Przedsiębiorstwo transportowe może zostać ukarane wysoką grzywną za dopuszczenie do pracy kierowcy bez ważnej karty. W Polsce kary mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 2. Kontrole i audyty:
  • Regularne naruszenia mogą prowadzić do częstszych i bardziej szczegółowych kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) lub innych odpowiednich organów.
 3. Utrata reputacji:
  • Powtarzające się naruszenia przepisów mogą negatywnie wpłynąć na reputację firmy, co może skutkować utratą zaufania klientów i kontrahentów.
 4. Odpowiedzialność cywilna:
  • W przypadku wypadku lub incydentu drogowego, brak karty kierowcy może zwiększyć odpowiedzialność cywilną firmy, szczególnie jeśli okaże się, że przyczyniło się to do zdarzenia.

Jak uniknąć problemów związanych z brakiem karty kierowcy?

 1. Regularna kontrola ważności kart:
  • Przedsiębiorstwo powinno regularnie monitorować terminy ważności kart kierowców i zapewnić ich terminową wymianę.
 2. Szkolenia i informowanie kierowców:
  • Kierowcy powinni być dobrze poinformowani o obowiązku posiadania ważnej karty i procedurach jej wymiany.
 3. Systemy zarządzania flotą:
  • Wykorzystanie systemów zarządzania flotą, które automatycznie przypominają o zbliżających się terminach wymiany kart i innych ważnych dokumentów.
 4. Procedury awaryjne:
  • Firma powinna mieć opracowane procedury na wypadek utraty karty, które umożliwią szybkie działanie w celu uzyskania duplikatu i minimalizacji przestojów.

Przestrzeganie przepisów dotyczących kart kierowców jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze oraz uniknięcia poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

pobieranie danych